MARATHI GOD NIGHT SMS

MARATHI GOD NIGHT SMS

? *काही शब्द असतातचं असे की*

 *ते नेहमीचं ऐकावे असचं वाटतं*

 

*काही नाती असतातचं एवढी गोड*

*की ती कधी संपूचं नये असचं वाटतं*

 

              *_आणि_*..

    *काही माणसं असतातचं*

       *एवढी “आपली” की*

 

             *ती नेहमी*

*आपलीचं असावीत असचं वाटतं*?

 

         ? *शुभ रात्री*?

Songs Lyrics in Hindi And English

News Reporter
error: Content is protected !!